BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to stan warunków, organizacji pracy przez pracownika i pracodawcę, oraz zachowań w stosunku do pracy zapewniających wymagany poziom ochrony życia i zdrowia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.
Jednym z głównych założeń BHP jest ergonomia pracy. Jest to nauka zajmująca się przystosowaniem środowiska pracy i należących do niego maszyn, narzędzi oraz warunków w jakich wykonywana jest praca.
Należy także pamiętać, że obsługa bhp poznań zajmuję się również psychofizycznymi i autonomicznymi cechami i możliwościami człowieka zapewniając odpowiednie funkcjonowanie w pracy. Do odpowiedniego funkcjonowania należą między innymi wydajność, sprawność i bezpieczeństwo wykonywanej pracy.
Aby pracownik znał zasady przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie szkolenia, mające na calu przekazanie teorii związanej z BHP ale także praktycznych zadań.
Pracodawca jak i pracownik powinien wykonywać obowiązki, które do niego należą. Jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi bezpieczne warunki pracy i zaopatruje go w niezbędne przedmioty do jej wykonywania, to obowiązkiem pracownika jest z nich korzystać aby uniknąć wypadków przy pracy i zagrożenia życia.
Zobacz także: Ekrany PCV i Kurtyny na ekranypcv.pl

900fa0