BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to stan warunków, organizacji pracy przez pracownika i pracodawcę, oraz zachowań w stosunku do pracy zapewniających wymagany poziom ochrony życia i zdrowia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Jednym z głównych założeń BHP jest ergonomia pracy.… Continue Reading