Troszczmy się o nasze otoczenie – słów kilka o odpadach

Każdy z nas powinien odpowiednio troszczyć się o stan planety. To naprawdę bardzo ważne, ponieważ obracamy się w środowisku, żyjemy wśród roślinności. Dla wielu niezrozumiałe są więc liczne nielegalne wysypiska. Przecież w ten sposób sami robimy sobie krzywdę. Pamiętajmy, że żeby cokolwiek gdzieś wyrzucić w dużych ilościach należy mieć zezwolenie odpadowe, które dokładnie wyjaśnia co można, a czego nie można robić.

Niestety ludzie często o tym zapominają i narażają się swoja drogą na różnego rodzaju kary. I bardzo dobrze – należy piętnować wszelkie złe zachowania. Sprawozdanie roczne odpadowe pokazuje, że nadal mamy problem z nielegalnymi wysypiskami i z dużą ilością odpadów. Ludzie nie wiedzą, że trzeba mieć pozwolenie odpadowe, że wszystkie odpady należy odpowiednio przekazywać, a nie na przykład wywozić do lasu. Grozi to ogromnymi karami finansowymi oraz napiętnowaniem wśród lokalnej społeczności. Degradujemy ponadto środowisko naturalne. 

900fa0