• 507 985 724
  • info@szkoleniabhpopole.pl
  • Sieradzka 7, 46-020 Opole

Nadzór BHP Opole

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy na zasadzie outsourcingu.

Dlatego proponujemy Państwu kompleksową obsługę BHP, w ramach której wykonamy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, w tym m.in.:

  • wszystkie szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny) – bez względu na ilość osób
  • szkolenia okresowe BHP
  • analizy stanu warunków pracy i stanu wypadkowości
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • ocena ryzyka zawodowego
  • reprezentowanie pracodawcy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy
  • i wiele innych, wynikających z przepisów